...
Оцінка програмного забезпечення (software cost estimation)

| Jan. 23, 2024, 1:33 p.m.

Розробка програмних продуктів відзначається дуже високим рівнем невизначеності та інноваційності, і, як наслідок, одна і

Детальніше... →
...
Оцінка підприємства Львів. Оцінка товариства Львів

| Jan. 4, 2023, 1:46 p.m.

Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюєт

Детальніше... →
...
Оцінка корпоративних прав Львів

| May 18, 2022, 1:54 p.m.

Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організ

Детальніше... →
...
Підходи до визначення вартості землі

| May 17, 2022, 8:57 p.m.

    Експертна грошова оцінка земельної ділянки здійснюється на основі таких методичних підходів:
  • капіталізація чи

    Детальніше... →
...
Експертна грошова оцінка земельної ділянки

| May 17, 2022, 7 p.m.

В Україні, зокрема у Львові та Львівській області, оцінка землі є важливим процесом при вирішенні різних питань, пов'яза

Детальніше... →
...
Valuation Approaches and Methods

| May 13, 2022, 6:45 p.m.

The three principal valuation approaches may be applied to the valuation of businesses and business interests.
Детальніше... →

...
Valuation approaches

| May 13, 2022, 6:39 p.m.

The principal valuation approaches are:
(a) market approach,
(b) income approach, and
(c) cost approach.<

Детальніше... →
Дисконтування. Discounted Cash Flow

| May 10, 2022, 2:43 p.m.

\[DCF =\sum_{k=0}^{n} \frac {CF_k}{(1+r)^k}\] DCF - дисконтований грошовий потік; k - періоди

Детальніше... →
...
Капіталізація Capitalisation

| May 10, 2022, 2:29 p.m.

Капіталізація - визначення вартості об'єкта оцінки на підставі очікуваного доходу від його використання.

Детальніше... →
...
Net (Operating) Income

| May 9, 2022, 1:03 p.m.

Revenue less expenses, including taxes.
The expenses incurred in generating income. In real estate, these expenses

Детальніше... →
...
Business Valuer

| May 7, 2022, 10:08 p.m.

A person, who by education, training, and experience is qualified to perform a valuation of a business, business owners

Детальніше... →
...
Business Valuation

| May 7, 2022, 10:07 p.m.

The act or process of arriving at an opinion or estimation of the value of a business or enterprise or an interest ther

Детальніше... →
...
Asset Valuation

| May 7, 2022, 9:39 p.m.

In the real estate market, this expression is applied to the valuation of land, buildings, and/or plant and machinery g

Детальніше... →
Дохідний підхід в оцінці підприємтсва

| Jan. 23, 2022, 11:26 a.m.

\[V =\sum_{t=1}^{t=N} \frac {FCFF_t}{(1+D_r)^t}+ Rev + S_p\]

Дохідний підхід до проведен

Детальніше... →
Оцінка транспортних засобів

| Feb. 7, 2021, 5:47 p.m.

ПП «КГ СЕПТІМА» надає послуги з оцінки автотранспорту, оцінки сільгосптехніки та спецтехніки у місті Львові та Львівські

Детальніше... →
Майновий підхід в оцінці підприємства

| Jan. 26, 2021, 4:08 p.m.

Майновий підхід (витратний) застосовується для визначення ринкової вартості цілісного майнового комплексу у разі,

Детальніше... →
Порівняльний підхід в оцінці підприємства

| Jan. 25, 2021, 1:42 p.m.

Основними методами порівняльного підходу до оцінки цілісних майнових комплексів є метод ринку капіталу та

Детальніше... →
Оцінка бізнесу Львів

| Jan. 20, 2021, 11:56 a.m.

Бізнес може бути представлений різними формами, наприклад, підприємство (цілісний майновий комплекс), товариство, корпор

Детальніше... →
Оцінка цілісного майнового комплексу Львів

| Jan. 20, 2021, 11:25 a.m.

Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці

Детальніше... →
Оцінка нематеріальних активів

| Jan. 1, 2020, 10:01 a.m.

Коротко зупинимось на визначеннях. Нематеріальні активи - право власності на результати інтелектуаль

Детальніше... →
Фізичні характеристики земельної ділянки: корегування на площу, конфігурацію

| Sept. 13, 2019, 3:47 p.m.

При зіставленні цін продажу подібними визначаються забудовані земельні ділянки, що мають:

Експертна оцінка незавершеного будівництва Львів

| March 10, 2016, 3:30 p.m.

Об'єкти незавершеного будівництва - будівлі, споруди або передавальні пристрої, які фактично не експлу

Детальніше... →
Оцінка квартир Львів

| March 7, 2016, 12:10 p.m.

Оцінка квартир проводиться в основному за допомогою методів порівняльного підходу, в зв'язку з чим розг

Детальніше... →
Оцінка нерухомого майна Львова на ринку що падає Валютні ризики

| March 4, 2016, 3:25 p.m.

Характерні ознаки ринку що падає:

  • надлишки поставки майна (невідповідність попиту та пропо

    Детальніше... →