Підходи до визначення вартості землі

...

    Експертна грошова оцінка земельної ділянки здійснюється на основі таких методичних підходів:
  • капіталізація чистого операційного або рентного доходу (пряма і непряма);
  • зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок;
  • урахування витрат на земельні поліпшення.
При проведенні експертної грошової оцінки земельної ділянки використовується методичний підхід, який забезпечується найбільш повною інформацією про об'єкт оцінки.
Експертна грошова оцінка Львів, експертна оцінка землі Львівська область

septima | May 17, 2022, 8:57 p.m.