Оцінка корпоративних прав Львів

...

Корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (ст. 167 ГК).
Корпоративна частка - частка (пай, акції) господарського товариства, що утворене на основі цілісного майнового комплексу (НСОМ3).
Об'єкти оцінки у формі цілісного майнового комплексу (цілісний майновий комплекс) - об'єкти, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об'єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб'єкти господарської діяльності (НСОМ1)

Вартість корпоративного права визначається за формулою:

\[В_{кп} =ВВК \times Д_{кп}\]

Вкп – вартість корпоративного права;
ВВК - вартість господарського товариства;
Дкп - розмір частки корпоративних прав у статутному капіталі господарського товариства у відсотках статутного капіталу.
оцінка корпоративних прав Львів оцінка фірми Львів оцінка частки бізнесу

septima | May 18, 2022, 1:54 p.m.