Експертна грошова оцінка земельної ділянки

...

В Україні, зокрема у Львові та Львівській області, оцінка землі є важливим процесом при вирішенні різних питань, пов'язаних з ціноутворенням, інвестиціями та правовими питаннями.
Оцінку землі проводять для різних цілей, таких як продаж, оренда, купівля, податкові зобов'язання, тощо.
Експертна грошова оцінка земельних ділянок - результат визначення вартості земельної ділянки та пов'язаних з нею прав оцінювачем (експертом з питань оцінки земельної ділянки) із застосуванням сукупності підходів, методів та оціночних процедур, що забезпечують збір та аналіз даних, проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту.
Тобто обов"язкова наявність сертифікату СОД, наявність хоча б одного оцінювача з напрямком оцінки земельних ділянок та наявності підвищення каліфікації оцінювача.

    Експертна грошова оцінка земельної ділянки здійснюється на основі таких методичних підходів:
  • капіталізація чистого операційного або рентного доходу (пряма і непряма);
  • зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок;
  • урахування витрат на земельні поліпшення.
Результатом експертної грошової оцінки землі у Львові та Львівській області є визначення ринкової вартості ділянки. Це дозволяє сторонам приймати інформовані рішення щодо продажу, оренди, придбання або вирішення податкових питань, пов'язаних зі землею.
Варто мати на увазі, що процес оцінки землі має свої власні правила та вимоги в Україні, і рекомендується звернутися до сертифікованих оцінювачів для отримання детальної та актуальної інформації щодо процедур та вимог оцінки землі.
оцінка землі Львів, експертна оцінка землі Львівська область

septima | May 17, 2022, 7 p.m.