Оцінка цілісного майнового комплексу Львів

septima | Jan. 20, 2021, 11:25 a.m.

Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці

Детальніше... →
Оцінка нематеріальних активів

septima | Jan. 1, 2020, 10:01 a.m.

Коротко зупинимось на визначеннях. Нематеріальні активи - право власності на результати інтелектуаль

Детальніше... →
Поправка на торг на ринку нерухомості

septima | April 20, 2016, 5 p.m.

Ціна - фактична сума грошей, сплачена за об'єкт оцінки або подібне майно. Як похідна ринку, ціна

Детальніше... →
Експертна оцінка незавершеного будівництва Львів

septima | March 10, 2016, 3:30 p.m.

Об'єкти незавершеного будівництва - будівлі, споруди або передавальні пристрої, які фактично не експлу

Детальніше... →
Оцінка квартир Львів

septima | March 7, 2016, 12:10 p.m.

Оцінка квартир проводиться в основному за допомогою методів порівняльного підходу, в зв'язку з чим розг

Детальніше... →
Оцінка нерухомого майна Львова на ринку що падає Валютні ризики

septima | March 4, 2016, 3:25 p.m.

Характерні ознаки ринку що падає:

  • надлишки поставки майна (невідповідність попиту та пропо

    Детальніше... →
Cтруктура бізнес-плану UNIDO та його розроблення

septima | Jan. 1, 2014, 5:31 p.m.

У вітчизняній практиці по бізнес-плануванню немає законодавчо визначеного чіткого переліку розділів бізнес-плану. Доціль

Детальніше... →
Бізнес план з позицій ЗУ "Про підготовку

septima | Jan. 1, 2013, 5:26 p.m.

Бізнес план з позицій Закону України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна",

Детальніше... →
Статистичні дослідження, вибіркові спостереження на ринку нерухомості!

septima | July 1, 2009, 5:09 p.m.

  • - Підготовка аналітичних оглядів ринку нерухомості і його сегментів.
  • - Консультації з питань нерухом

    Детальніше... →