Ризики операцій з нерухомістю

На протязі останніх років спостерігається стабільний ріст як вартості нерухомого майна так і орендних ставок за всіма сегментами ринку. Дана ситуація сприяє значному росту обігу капіталу та майна на ринку нерухомості, що безпосередньо пов’язано з процедурою переходу права власності. Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів (договорів). Право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом. Враховуючи вищенаведене у набувача можуть існувати певні ризики пов'язані з переходом права власності, що можуть спричинити негативні для нього наслідки. Оскільки право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів (договорів), то і ризики пов'язані з останніми. Правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Розрізняють абсолютну недійсність (нікчемність) та відносну недійсність (оспорюваність) правочинів. Абсолютно недійсним (нікчемним) вважається правочин, якщо його недійсність встановлено законом. Відносно недійсним (оспорюваним) є правочин, недійсність якого прямо не встановлено законом, проте одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом. В цьому разі недійсність правочину встановлюється судом. Зокрема законодавством передбачено правові наслідки правочинів, які є недійсними або можуть бути визнані недійсними, це зокрема:

 • - Недодержання вимоги щодо письмової форми правочину
 • - Недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину
 • - Недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору
 • - Вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності
 • - Вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності
 • - Вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності
 • - Вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування
 • - Вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними
 • - Вчинення правочину недієздатною фізичною особою
 • - Укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти
 • - Вчинення правочину, який порушує публічний порядок
 • - Який вчинено під впливом помилки
 • - Вчинення правочину під впливом обману
 • - Який вчинено під впливом насильства
 • - Який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною
 • - Який вчинено під впливом тяжкої обставини
 • - Фіктивного правочину
 • - Удаваного правочину
Враховуючи вищенаведене для захисту інтересів набувача, відчужувача спеціалісти компанії нададуть професійні послуги для мінімізації вказаних ризиків а також нададуть комплексні послуги супроводу операцій з нерухомістю.

septima | Jan. 1, 2008, 9:49 a.m.