Бізнес план з позицій ЗУ "Про підготовку

Бізнес план з позицій Закону України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна", інших НПА.
На сьогодні створення сприятливого інвестиційного клімату залишається питанням стратегічної важливості, від реалізації якого залежать відтворення та вирішення сучасних проблем економіки. 21.10.2010 Верховна Рада ухвалила Закон "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна".
Метою прийняття закону є максимальне спрощення для суб’єкта інвестиційної діяльності порядку отримання послуг, пов’язаних із підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів, шляхом запровадження принципу «єдиного вікна».
Закон спрямований на спрощення для суб´єкта інвестиційної діяльності порядку отримання послуг, пов´язаних із підготовкою та реалізацією інвестиційних проектів, шляхом запровадження принципу "єдиного вікна". Зокрема, передбачається покласти на уповноважений орган функції взаємодії із суб´єктами надання адміністративних та господарських послуг, що має спростити порядок отримання послуг суб´єктом інвестиційної діяльності, необхідних для подальшої реалізації інвестиційного проекту. Відповідно до закону, уповноважений орган забезпечує направлення наданих суб´єктом інвестиційної діяльності документів до суб´єктів надання адміністративних та господарських послуг, організовує отримання документів від суб´єктів надання відповідних послуг, а також забезпечує видачу суб´єкту інвестиційної діяльності комплекту документів, який дає право на реалізацію інвестиційного проекту.
Регламентація надання визначеного переліку послуг здійснюватиметься шляхом розроблення уповноваженим органом за погодженням із суб´єктом інвестиційної діяльності оперативного плану дій, щодо підготовки інвестиційного проекту до реалізації
У даній сфері правового регулювання діють, зокрема, такі нормативно-правові акти:
1. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»;
2. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;
3. Закон України «Про інвестиційну діяльність».
Реалізація закону потребує затвердження Кабінетом Міністрів України порядку конкурсного відбору суб’єктів надання господарських послуг, а також Державним агентством України з інвестицій та розвитку форми звернення суб’єкта інвестиційної діяльності та форми оперативного плану дій щодо підготовки інвестиційного проекту до реалізації. Необхідність складання бізнес планів також випливає з Постанови Кабінету Міністрів України вiд 30.06.2010 № 567 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2010 році державних гарантій щодо виконання боргових зобов'язань за запозиченнями суб'єктів господарювання державного сектору економіки, залученими для фінансування інвестиційних, інноваційних, інфраструктурних та інших проектів розвитку, які мають стратегічне значення та реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, в тому числі імпортозамінних і експортоорієнтованих галузей». В даному НПА встановлюється необхідність подання фінансово-економічного обґрунтування (бізнес-план) проекту. При реалізації положень даного закону, інших НПА, на певних стадіях, виникає необхідність складання: - бізнес – плану , - інвестиційного проекту, - техніко-економічного обґрунтування, - фінансово – економічних розрахунків, тощо. Бізнес-план - це документ, який містить усю необхідну інформацію, що характеризує бюджетний, кредитний або інвестиційний проект, обгрунтовує доцільність та можливість його здійснення, демонструє позитивні макроекономічні результати від його реалізації, а також має аргументовано доводити, що позичальник буде в змозі виконати свої зобов'язання. Техніко-економічне обгрунтування - документ, у якому відображаються основні технічні, організаційні, економічні та інші показники проекту. Бізнес-план - це програма Вашої майбутньої підприємницької діяльності. Він описує бізнес-процеси, планований продуктовий ряд або послуги, ринок збуту, можливу частку ринку Вашої продукції або послуг, фінансові нестатку й плановані фінансові результати. Добре розроблений бізнес-план вирішує кілька важливих завдань: є тверезою оцінкою того, що повинні бути зробити; є економічною моделлю майбутньої діяльності; це інструмент для залучення інвесторів або одержання кредиту, інструмент керування проектом.
До складу бізнес-плану можуть бути включені такі розділи, як:
1. Титульний аркуш
2. Меморандум про конфіденційність
3. Резюме
4. Опис підприємства та сфера його діяльності
5. Загальна інформація про проект,
6. Опис продукції (послуг) підприємства, в тому числі для реалізації інвестиційного проекту
7. Маркетинг і збут продукції (послуг), у тому числі для реалізації інвестиційного проекту
8. Виробничий план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту
9. Організаційний план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту
10. Фінансовий план, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту
11. Оцінка ефективності проекту, у тому числі для реалізації інвестиційного проекту
12. Ризики
13. Додатки та додаткові пояснення.
Фахівці-практики компанії мають значний досвід роботи з провідними фінансовими установами. На сьогоднішній день найпоширенішими послугами фінансового консалтингу є: залучення довгострокового фінансування й інвестицій, комплексна фінансова діагностика бізнесу, оптимізація фінансової діяльності, документарні операції, залучення фінансування на фондовому ринку. Якщо Вам потрібний кредит. Якщо Ви розробляєте стратегію розвитку Вашого підприємства. Якщо Ви шукаєте інвестора. Для розробки стратегії Вашого підприємства, а також у випадку залучення додаткових кредитних ресурсів для розширення виробництва, Вам буде потрібний бізнес-план.

septima | Jan. 1, 2013, 5:26 p.m.